Vào Trường Đức Trí để rèn luyện nhân cách và phát triển trí tuệ

Chi bộ đức trí - đơn vị điển hình trong công tác dân vận khéo

14/4/2021 6:31

Trong những năm qua, Chi bộ Trường THCS -THPT Đức Trí luôn lấy lời căn dặn của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” làm phương châm hoạt ...

Xem thêm

Xem thêm

164